08/16/2010

 Accueil

Actualit้s - News

Forum

Laos

Europe -

USA

Australie

Canada

FAQs
Livre d'or
 

post้ le 26 D้cembre 2009 par  Mednamta-baolyc้e

                        ສະບາຍດີປີໃໝ່ ພີ່ນ້ອງລາວທົ່ວໂລກ

 

                              ວັນເດືອນປີແປປີ້ນ……...….……….ປີ້ນປ່ຽນ ຣະດູການ
                              ດັ່ງກົງກັມກົງກວຽນ……......…..…….ປ່ຽນວົນບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
                              ລົມຫນາວໂຊຍພັດຕ້ອງ………..……ເຢັນກາຍ ສະທ້ານສັ່ນ
                             ເປັນສັນຍາບອກໃຫ້……….…………ຟ້າໃຫມ່ປີ້ນປ່ຽນມາ

                              
ນຶ່ງປີຜັນຜ່ານພົ້ນ………….………….ບົນທາງແຫ່ງຊີວິດ
                 ຂີດຂຽນເປັນລະຄອນ……….………..ນຶ່ງປີປິດລົງໄດ້
                 ໃຫ້ບົດຫວານບົດເສົ້າ…….….……….ເຫງົາເອກາ ແລະຊ້ອຍຊື່ນ
                 ບືນຕາມລີຄິດຟ້າ…………..…………ພຣະພົມຕັ້ງແຕ່ງມາ

                                            
        ສືບມາຮອດວັນນີ້…………..………..ນັບວ່າບຸນຫນັກຫນາ
                             ນຶ່ງພັນສາຜ່ານໄປ………….……….ຈົ່ງຄໍ່າຄວນຈິດຕັ້ງ
                             ເກັບຄວາມຫຼັງທີ່ພາດພັ້ງ…….……..ເປັນບົດຮຽນສອນສັ່ງ
                             ເປັນພະລັງຊຸກໃຫ້………….….…….ຊີວິດໄດ້ສູ່ຈະເຣີນ ແທ້ດາຍ

                               
ສັກຣາດໃຫມ່ ເຄື່ອນເຂົ້າ……...…….ປີໃຫມ່ຫມູນວຽນມາ
                 ມີອາຍຸ ວັທນາ……………..……….ຄູ່ສູ່ຄົນເດີພີ່ນ້ອງ

                 ວັນນະຂາວຜ່ອງແພ້ວ…….….….….ສຸຂະໃສຊົມຊື່ນ
                 ພາລະແຂງແກ່ງກ້າ……….....……..ຈະເຣີນຫນ້າຄູ່ສູ່ຄົນ ພີ່ນ້ອງເອີຍ


                           
             ຫວັງສິ່ງໃດ ຂໍໃຫ້ໄດ້………...……...ສົມດັ່ງປຣາຖນາ
                            ພາວັນນາ ມະໂນນຶກ……….………ຈົ່ງສົມໃຈຫມາຍແມ້ງ
                            ຂໍຈົ່ງສຸຂສເມີຫມັ້ນ……….…..……..ພັນປີ ໃຫ້ຫມັ້ນແກ່ນ
                            ກວ່າແກ່ນຍູງ ແກ່ນແຕ້…….…....…..ລວຍລໍ້າຄູ່ສູ່ຄົນ…..ສາທຸ

                                                                                                                         baolycee

 

ເຮືອລໍານີ້ ມາຈາກບ້ານ………ອາຄານໃຫຍ່ລີເຊ
ຕ່າງທຸ້ມເທແຮງກາຍ………...ກ່ອນຊິພາກັນຈ້າວ
ທຸກໆຄົນຫັນຫ້າວ……………ໂຮມກຳລັງສູ້ຕໍ່
ກຳໄມ້ພາຍທ່າຈໍ້……………...ທັງເທທຸ້ມເຫື່ອກາຍ

ຜູ້ເຂັ້ມແຂງຢູ່ທ້າຍ……………ນາຍໃຫຍ່ຕຽມຂັດ
ຍາມຫົວເຮືອເຊຊັດ…………..ເພິ່ນງັດຄຸມຄຶງໄວ້
ກຳລັງໃຈກໍມີເພີ້ມ……………..ພວກສີພາຍສຸມໃສ່
ພ້ອມກັນຕັກ ແລ້ວຄ່ອຍໄງ້…….ໃຫ້ລົງພ້ອມພໍ່າກັນ

ມີບາງຄົນກຽດຄ້ານ……………..ເພິ່ນນັ່ງຢູ່ເສີຍໆ
ບໍ່ເຄີຍສຸມແຮງກາຍ……………ຜ່ອນສະບາຍເບົາເນື້ອ
ແມ່ນວ່າເຮືອຊິຕົກໃຕ້…………..ຫຼືໄປເຫນືອກໍບໍ່ວ່າ
ຈະໄປຈອດທີ່ທ່າ……………….ຫຼືວ່າຕົກໃສ່ແກ້ງ

……………………………..…ຈົມຫຼົ້ມເພິ່ນບໍ່ສົນ

ອີກບາງຄົນກໍ່ຕັ້ງ……….…….ພະລັງນຶ່ງ ມາຂັດຂວາງ
ນັ່ງຢູ່ກາງລໍາເຮືອ……………....ເດ່ໄມ້ພາຍລົງຈໍ້າ
ທຳທ່າທີຊູຊວ້ານ………………..ປາຍໄມ້ພາຍສັກໃສ່
ສ່ວນທາງມື ປ້ານນໍ້າໄວ້……….ໃຫ້ແຮງຫນ້ອຍ ປ່ອຍບໍ່ທັນ

ພີ່ນ້ອງເອີຍ…ຖ້າບໍ່ຄິດຊ່ອຍຊວ້ານ….ຈົ່ງນັ່ງຢູ່ດູດາຍ…ດີກວ່າ
ຢ່າສູ່ເອົາໄມ້ພາຍຂັດ………………..ປ່ອງແປວປະຕູນໍ້າ
ຢ່າຄິດທຳ ໃຫ້ເຮືອຫຼົ້ມ……………....ຈົມວັງພັ້ງທ່າ
ມາຊ່ວຍກັນດີກວ່າ………………...ພາຍໃຫ້ຂວ້າມແມ່ນໍ້າ

…………………………………….ວັງນີ້ອີກບໍ່ດົນ

ພວກເຮົາໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນ……………...ລົງສູ່ລໍາດຽວ
ຈົ່ງກອດກຽວກົມເກາະ……………..ແກ່ກັນໃຫ້ມັນມົ້ມ
ເພືອ່ໃຫ້ສົມ ຜູ້ມີຈິດໃຈກວ້າງ…….…ນໍາທາງມາ ພາເຮົາລ່ອງ
ຫວັງສ້າງຄວາມປອງດອງ………….ຈຶ່ງເຊີນພວກພີ່ນ້ອງ

………………………………..…..ມາເສີມສ້າງຊ່ວຍກັນ

ຍັງບໍ່ແລ້ວເທົ່ານັ້ນ…………………..ໄດ້ປັນແບ່ງເວລາ
ມາຕື່ມປຸງແປງປັບ………………..…ບ່ອນທີ່ຍັງຄາຄ້າງ
ສ້າງເສັ້ນທາງໃຫ້ເຮົາພໍ້……………..ສະພານທອງໃຫ້ເຮົາໄຕ່
ພີ່ນ້ອງຊາວວິທຍາລັຍ………………ຕົກຢູ່ຄົນລະຟາກຟ້າ

..........................................……ໄດ້ມາພໍ້ພົບກັນ…..ດີແລ້ວ

 

                            ສາວຫຼັກເຈັດ ເມັດນໍ້າຕາ ບ່າວລີເຊ

  ສະເພົາທອງ 

 ສບາຍດີເດີເຈົ້າ ....................... ສຫາຍເກົ່າຊາວລີເຊ
 ລົມພັດເຫຫວນກັບ ................. ຕ່າວຄນືງຫາເຈົ້າ
 ຄິດເຖີງເຮືອນຮາກເຫົ້ງາ........... ເມືອງສວັນບ່ອນເຄີຍຢູ່
 ຄິດເຖີງຊູ້ຢູ່ບ້ານ ……..........… ປາງນັ້ນເປັນຈັ່ງໃດ..ເດນໍ

 ດີໃຈມາພົບພໍ້ ……..........…… ສະເພົາທອງຂໍຂີ່..ນຳເດີ
 ປ້າຍລີເຊຕິດເປີເຈີ້…...........…. ຊວນໃຫ້ຊື່ນໃຈ..ແທ້ເດ
 ລົມຫັນເຫແຮງຄື້ນ …..........… ພາກັນພາຍ ບໍ່ເຄີຍຫວັ່ນ
 ຢ່າເອົາຕີນຈຸ່ມນ້ຳ …...........…. ຫົວລໍ້ຜູ້ເພີ່ນພາຍ..ພີ່ນ້ອງເອີຍ

 ມາເດີອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ .............. ສຫາຍເກົ່າຊາວລີເຊ
 ຢ່າຫຼັ່ງເລໄລລາ ……............... ເລື່ອນລືມສຫາຍເຄົ້າ
 ຄອຍຄນືງຫາເຈົ້າ …...........…. ສະເພົາເຮົາລຳບັກໃຫ່ຍ
 ມາຊ່ວຍຊົມຊ່ວຍໄຊ້ …............. ສິພາໃຫ້ຮຸ່ງເຮືອງ..ແທ້ໃດ
 
 ຄິດເຖີງຄາວເຄີຍໄຊ້ …............. ຂົວໄຕ່ຢູ່ລີເຊ ນຳກັນເດ
 ນ້ຳປ່າໄຫຼເທມາ ……............... ໄຕ່ຂົວໂຮແຊວກ້ອງ
 ທັງລຸ້ນອ້າຍລຸ້ນນ້ອງ ….............. ປອງດອງກັນໝັ້ນແກ່ນ
 ສາມັກຄີແໜ້ນແຟ້ນ ….............. ຊາວເຊື້ອເຜົ່າລີເຊ...ເຮົາເດີ .
 
                               

                               ໂດຍ ນະພາ

 

ແຜ່ນດິນທອງເຂດແຄວ້ນ………………...ແດນນຶ່ງທີ່ລືຊາ
 ເມືອງຈຳປາແສນຮັກ………………….....ຖິ່ນຖານນະຄອນເຄົ້າ
 ເກີດເປັນລາວ ໃຈຫນັກແຫ້ນ……………..ເມືອງແຄນບ້ານພໍ່ແມ່
 ລູກເຂົ້າຫນຽວແກ່ນແທ້…………………...ຈາກສາຍໄສ້ເສັ້ນດຽວ…ພີ່ນ້ອງເອີຍ

 

 ຄຳເວົ້າຈາກ່ອມກ້ຽວ……………………..ເກາະກ່ຽວປະສົມສານ
 ພາສາລາວເປັນສະພານ………………...ສືບທອດມາທຸກວັນນີ້
 ງາມວາດລີລາຍ້າຍ……………………...ຍິງລາວ ຍາມຕົກແຕ່ງ
 ແຍງເທົ່າໃດຍິ່ງຊາບຊຶ້ງ………………....ບໍ່ມີເອື້ອມອີ່ມຕາ……..ຍິງລາວເອີຍ

 ແມ່ນລິຄິດຈາກຟ້າ………………………..ທີ່ນໍາສົ່ງລົງມາ
 ບຸນນຳພາມາເຖິງ………………………...ເກີດຢູ່ດິນແດນກວ້າງ
 ຊາວລາວພາກັນສ້າງ…………………….ນາສວນຮົ້ວໄຮ່
 ຢາດເຫື່ອຫຼັ່ງລິນໄຫຼ……………………..ໄປທົ່ວບົນແຜ່ນພື້ນ
 …………………………………………ຜືນດິນເຄົ້າພໍ່ແມ່ເຮົາ….ທ່ານເອີຍ

 ຂໍຍົກມື ຂຶ້ນໃສ່ເກົ້າ…………………….. ອະທິຖານຢູ່ໃນໃຈ
 ເກີດຊາດໃດ ຂໍເປັນລາວ……………… ຢ່າປ່ຽນສີສັນເນື້ອ
 ຈະຕົກເຫນືອຫຼືໃຕ້……………………….ແດນໃດກໍຕາມຊ່າງ
 ຂ້າຂໍເກີດ…ມາເປັນລູກລ້ານຊ້າງ………….ຊິນໍາສ້າງສືບຕະກຸນ

 ນ້ອງຢູ່ພີ້…ອ້າຍຢູ່ພຸ້ນ………………………ບ້ານເພິ່ນເມືອງເຂົາ….ກໍຕາມທ້ອນ
 ເປັນລູກລາວຫຼານ…………………………ຮັກແກ່ນກັນ ກົມກ້ຽວ
 ສາຍເລືອດດຽວ ຢ່າໄດ້ມີວັນຮ້າງ…………ໃສຈາງໃຈຈືດ
 ເລືອດຕ້ອງຫນຽວກວ່ານໍ້າ…………...……ເຄັມຂຸ້ນຕລອດການ

 ຄວາມຮັກແລະຫ່ວງບ້ານ………………….ບໍ່ມີສິ່ງປຸນປານ
 ຈຶ່ງໄດ້ອະທິຖານບະ……………………….ກ່າວບົນບານຕ້ານ
 ຂໍເປັນຫຼານເຫຼນຫຼ້ອນ……………………..ຂອງຊາວລາວອີກຊາດໃຫມ່
 ເກີດຊາດໃດ.....ໃຫ້ໄດ້ຮ່ວມພີ່ນ້ອງ……....ຢູ່ບົນພື້ນແຜ່ນດິນ.........ລາວເອີຍ

                                ໂດຍ ສາວຫຼັກເຈັດ ເມັດນໍ້າຕາ ບ່າວລີເຊ

 

 

 

 

Copyright ฉ 2007 by Lycee de Savannakhet alumni and its group.