Updated: 09/28/2012

 Main Home

News

Forum

Laos

France

USA

Australia

Canada

FAQs


Last updated on Friday 1st 2011

ລີເຊສະຫວັນ 2012 ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກທ່ານ

Lycee Savannakhetຕະຫລອດປີ 2012 ນີ້ ພວກເຮົາຊາວ ລີເຊສະຫວັນດັອດແນັດ ຂໍອວຍພອນມາຍັງ ສະມາຊິກທຸກຖ້ວນໜ້າ ທັງ ຫ້າທະວີບ ຈົ່ງມີ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ປາສະຈາກໂຣຄພັຍໄຂ້ເຈັບນາໆປະການ. ປາຖະໜາສິ່ງໃດ ທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຄວາມສຸຂ ທີ່ອຸດົມດ້ວຍ ຊັບ ທີ່ອຸດົມດ້ວຍປັນຍາ ທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄວາມຮັກ ຂໍໃຫ້ບັນດາໝູ່ຄູ່ ເພື່ອນສະຫາຍທັງໝົດພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວທຸກຖ້ວນໜ້າຈົ່ງປະສົບກັບ ຄວາມປາຖະໜາ ແລະມະໂນນຶກນັ້ນດ້ວຍເຖີ້ນ.

ໜ້າຂ່າວສານ / ໜ້າສາຣະບັນເທີງ

ໜ້າເວັບນີ້ ປະກອບດ້ວຍ: ໜ້າຫຼັກ (Home-Laos) ທີ່ເປັ້າສະເໜີຈຸດປະງ ແລະຮູບແບບການຈັດອົງປະກອບ ຂອງເວັບຊາຍຕ໌, ໜ້າ ກ່ຽວກັບ ພວກເຮົາ(About): ບັນຈຸເອົາບົດສະເໜີກ່ຽວກັບຈາກໜ້າເວັບ ຈາກວຽງຈັນ ແລະ ຈາກສະຫວັນນະເຂດ (ໃນຕໍ່ໜ້າ), ຂ່າວສານ(News): ເປັນໜ້າ ທີ່ ເວົ້າເຖິງ ແລະ ສະເໜີຂ່າວສານທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ທາງປະເທດລາວ ອັນປະກອບດ້ວຍຂ່າວ ການພົບປະຢ້ຽມຢາມ ສັງສັນງານປະເພນີ ງານບຸນ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ໝູ່ເພື່ອນ ພວກເຮົາໄດ້ມີໂອກາດມາຮ່ວມແລະພໍ້ໜ້າພໍ່ຕາກັນ, ຫ້ອງສະສົມແລະສະແດງຮູບພາບ: ຈະໄດ້ສະເໜີ ຫຼື ເອົາຮູບ ຈາກແຫລ່ງຕ່າງໆ ມາວາງສະແດງໃນຫ້ອງນີ້ ຊຶ່ງຈະມີ ທັງຮູບພາບການເຄື່ອງນໄຫວ ຂອງບັນດາໝູ່ເພື່ອນ ຮູບພາບທຳມະຊາດ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ໃນແຕ່ລະເຂດແຂວງທົ່ວປະເທດ, ເຊື່ອມໂຍງ: ໜ້ານີ້ຈະໄດ້ບັນຈຸເອົາເສັ້ນທາງການເຊື່ອມໂຍງໄປຫາແຫລ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທາງອິນເຕີເນັດ ທີ່ເຫັນວ່າເປັນປະໂຫຽດແລະມີສາຣະ ແກ່ພວກເຮົາ, ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ): ເປັນໜ້າຄຳຖາມ ຫຼື ຂໍ້ຂ້ອງໃຈກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ງານໜ້າເວັບນີ້. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນກໍມີຄຳຕອບຫຼືການແກ້ໄຂ ຂ້ອງຂໍ້ອງໃຈນັ້ນ ມາສະເໜີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານ ໄດ້ອ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ ຕໍ່ກັບ ບັນຫາທີ່ ຖືກຖາມຂຶ້ນມານັ້ນ, ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ(Contact): ເປັນໜ້າທີ່ບັນຈຸ ເອົາທີ່ຢູ່ແລະບ່ອນທີ່ ຜູ້ໃຊ້ງານ ຫຼື ຜູ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ ສາມາດສົ່ງຂ່າວ ຫາໄດ້. ຖ້າມີບັນຫາໃດຫຼືຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ແນວໃດກໍສາມາດສົ່່ງຂ່າວ ຫາຜູ້ຈັດທຳໄດ້. ທີ່ຢູ່ນັ້ນມີທັງທີ່ຢູ່ລວມຂອງຜູ້ດູແລທົ່ວໄປ(Webmaster), ຜູ້ດູແລສະເພາະເຂດ ເຊັ່ນ: ຢູ່ ອະເມຣິກາ, ຢູ່ການາດາ, ຢູ່ຝຣັ່ງ, ຢູ່ ໂອສຕຣາລີ ແລະ ຢູ່ປະເທດລາວ.

ຊອກອ່ານເພີ່ມ........

 

Main Home    Our Mission Members    About Us    Photo Gallery       Slide Show Music Educational Links Contacts

Copyright © 2007 by Lycee de Savannakhet alumni and its group.