Updated: 11/14/2013

 Main Home

News

Forum

Laos

Europe

USA

Australia

Canada

FAQs


ບົດສເນີ/ບົດສະເໜີ     Cannot read and need Lao Font... click here

ສະບາຍດີ ທຸກໆທ່ານ ທີ່ກຳລັງຢ້ຽມຊົມ ໜ້າເວັບຊາຍ ລີເຊສະຫວັນ ຢູ່ໃນ ຂະນະນີ້. ວັດຖຸປະສົງຫຼັກ ຂອງ ເວັບຊາຍ ນີ້ ຄືສ້າງໃຫ້ໜ້າເວັບນີ້ ເປັນບ່ອນນັດພົບ ລະຫວ່າງ ບັນດາໝູ່ເພື່ອນ, ມິດສະຫາຍທັງ ຍິງແລະຊາຍ ທີ່ເຄີຍໄດ້ຜ່ານການຮໍ່າຮຽນແລະສຶກສາ ຢູ່ທີ່ ວິທະຍາລັຍແຫ່ງນີ້ໃນຄັ້ງອະດີດ. ກາລເວລາ ຜ່ານປຽບດັ່ງກະແສທາຣາ ລ່ອງເລີຍໄປໂດຍບໍ່ຫວນກັບ, ແຕ່ຄວາມຊົງຈຳອັນງົດງາມ ທີ່ປ່ຽມ ໄປດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ ຄຶດຮອດຄຶດເຖິງ ທີ່ມີຢ່າງມາກມາຍກ່າຍກອງ ມັນຍັງກ້ອງ ແລະກະຕຸ້ນ ຄວາມຄິດ ແລະ ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາຢູ່. ພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນຊີວິດໃນດິນແດນທີ່ຫ່າງໄກກັນ ທມີ ວັທນະທັມແຕກຕ່າງກັນ, ທ່ມີຄວາມຈະເຣີນທາງວັດຖຸແຕກຕ່າງກັນ, ນັ້ນ! ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນ ອຸປສັກກີດກັ້ນຄວາມຮັກແພງ ແລະ ຄຶດຮອດຄຶດເຖິງກັນເລີຍ. ກົງກັນຂ້າມ ມັນຊ້ຳເປັນແມ່ແຮງ ດຶງດູດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າມາໃກ້ຊິດກັນ, ສາມາດສື່ສານການກັນໄດ້ຢ່າງທັນທ່ວງທີ. ຂໍຂອບໃຈ ນຳເຕັກໂນໂລຊີ ອັນແສນທັນສະໄໝ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ ພວກເຮົາ ໄດ້ມາພໍ້ກັນໃນໃຈກາງຂອງ www.lyceesavanh.net ແຫ່ງນີ້.

ອະດີດນັກຮຽນລີເຊສະຫວັນຢູ່ລາວ...

    ປັບປຸງລ້າສຸດເມື່ອ 14 ພະຈິກ 201  ໄປຟັງເພງ...

ບັນຍາກາດການຕ້ອນຮັບ ອະດີດ ອາຈານ ສອນພາສາຝຣັ່ງ ທ່ານ ມາດາມ ອານ ມາຣີ ແຊແຣຣ໌
ສະບາຍດີປີໃໝ່ 2556
ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ ພ.ສ. 2556 ທ່ານ ພູວົງ ກໍຣະສັກ ໄດ້ຈັດງານບາສີສູ່ຂັວນຂຶ້ນທີ່ ຟາມກາບຊ້ອນບັນດາໝູ່ເພື່ອນມິດສະຫາຍຮ່ວມອວຍພອນ ຂໍໃຫ້ມີແຕ່ຄວາມສຸຂຄວາມຈະເຣີນຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປດ້ວຍເຖີ້ນ
< BACK | NEXT >

  ພວກໝູ່ເພື່ອນຢູ່ປະເທດລາວ Our friends in Laos-N�tres ami(e)s au Laos

thaluang

Main Home    Our Mission Members    About Us    Photo Gallery       Slide Show Music Educational Links Contacts

Copyright � 2007 by Lycee de Savannakhet alumni and its group.